Regulament Concurs Aconia

Meniu pagini

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA „CONCURS ACONIA” ORGANIZATA IN PERIOADA 26 ianuarie 2024 – 26 iunie 2024

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

Campania publicitara „CONCURS ACONIA”  este organizata de catre societatea  New York Dental S.R.L., cu sediul social in judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada Frunzisului nr. 29, C.U.I. RO17989692, numar de inregistrare la Registrul Comertului J12/3449/2005, cont RO41BTRL01301202865078XX deschis la Banca Transilvania,  reprezentata prin Administrator Baraian Renata, denumita in continuare Organizator

II. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.  99/2000 republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

III. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Tombola se desfasoara in perioada 26 ianuarie 2024 – 26 iunie 2024, pe tot teritoriul Romaniei.

Extragerea castigatorilor se va face in data de 28 iunie 2024.

IV. CONDITII DE PARTICIPARE

La campania publicitara pot participa toate persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, precum si orice persoana juridica, cu domiciliul sau sediul  in Romania.

Varsta minima pe care o pot avea participantii persoane fizice este de 18 ani impliniti la data inceperii campaniei.

Pentru participare la campania publicitara  este necesara inscrierea prin efectuarea urmatoarelor demersuri:

  • achizitionarea (online/prin comanda telefonica de la sediul organizatorului/prin intermediul agentilor organizatorului) oricarui produs marca Aconia in suma  minima de 1.500 lei (TVA inclus), in intervalul 26 ianuarie 2024 – 26 iunie 2024.

Fiecare document fiscal care dovedeste achizitionarea oricarui produs marca Aconia in suma  minima de 1.500 lei (TVA inclus), da dreptul de participare la tombola.

Fiecare persoana fizica sau juridica poate participa la campanie cu mai multe documente fiscale de minim 1.500 lei (TVA inclus).

Participarea la tombola a mai multor persoane cu acelasi bon fiscal constituie incalcare grava a regulamentului si duce automat la excluderea de la tombola a tuturor participantilor care incalca aceasta prevedere si sesizarea de catre organizator a organelor competente.

Participarea la tombola implica cunoasterea, acceptarea si respectarea integrala si expresa a prezentului Regulament.

Angajatii organizatorului, sotii/sotiile acestora precum si rudele de gradul I nu au dreptul de a participa la prezenta tombola.

Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte sumplimentare, singurul cost reprezentandu-l pretul de achizitionare a produselor participante la campania publicitara.

Organizatorul nu acorda contravaloarea in bani a premiului castigat.

V. PREMIUL ACORDAT

Premiile acordate sunt:

  1. Discuri de zirconiu Aconia, la alegere, in valoare de 5000 lei, TVA inclus
  2. Kit Artamic Stain/Glaze – 1 bucata; premiu in valoare de 3500 lei, TVA inclus
  3. Produse Aconia, la alegere, in valoare de 1500 lei, TVA inclus

Valoarea totala a premiilor acordate: 10.000 lei (TVA inclus).

VI. DATA LIMITA PENTRU INSCRIERE

Data limita a inscrierilor este 26.06.2024, ora 17:00.

VII. TRAGEREA LA SORTI, DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat aleatoriu prin tragere la sorti prin intermediul platformei „Random.org” dintre toti participantii care au indeplinit conditiile enumerate mai sus.  Fiecarui participant i se va aloca un numar si va fi inregistrat intr-un fisier tip Excel (nume, prenume/firma, nr. factura, valoarea achizitiei).

Tragerea la sorti se va efectua in prezenta unei comisii formate din Administratorul societatii, un contabil si un jurist, care vor intocmi si semna procesul-verbal de desemnare a castigatorului, prin semnatura lor certificand corectitudinea extragerii.

Organizatorul va anunta castigatorul tombolei pe pagina sa de Facebook https://www.facebook.com/newyorkdentalromania si Instagram https://www.instagram.com/newyorkdentalromania, in termen de maxim 2 zile calendaristice de la data incheierii tombolei.

VIII. PREDAREA PREMIILOR

Premiile se vor preda astfel:

a) castigatorului cu domiciliul sau resedinta in judetul Cluj i se va preda premiul   la sediul societatii organizatoare, prin prezentarea de catre castigator a actului de identitate impreuna cu documentul fiscal care dovedeste achizitia si semnarea procesului-verbal de predare-primire a premiului.

b) castigatorului cu domiciliul sau resedinta in alte judete – dupa transmiterea online de catre castigator a actului de identitate impreuna cu documentul fiscal care dovedeste achizitia i se va expedia premiul prin serviciul de curierat rapid, pe cheltuiala organizatorului, la adresa indicata de castigator sau in lipsa acesteia la adresa din actul de identitate. Orice eroare si/sai omisiune cu privire la datele furnizate de castigator este in sarcina acestuia.

Premiul neridicat o perioada de maxim 30 de zile de la data desemnarii castigatorului nu se va mai acorda, ramanand in proprietatea organizatorului.

IX. RESPONSABILITATI/LITIGII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia organizatorul campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile prezentului Regulament. Din momentul primirii premiului de catre castigator, organizatorul nu va mai avea nicio obligatie fata de acesta.

In cazul in care organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul regulament, organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de organizator in legatura cu aceasta. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei campanii.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, inselaciune, abuz sau orice alte tentative  care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii sau al organizatorului. Orice intentie de influentare a rezultatelor consursului va avea ca rezultat scoaterea din campanie. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Orice litigiu generat de organizarea prezentei campanii se va rezolva pe cale amiabila, in caz contrar competenta apartine instantelor judecatoresti de la sediul organizatorului.

X. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal Titlul IV Impozitul pe Venit, Cap.VIII „Venituri din premii si din jocuri de noroc”, daca valoarea premiului depaseste suma minima prevazuta de lege pana la care nu se percepe impozit.

XI. FORTA MAJORA

Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, definita conform legii si dovedita cu Certificat de Forta Majora emis de Camera de Comert Industrie si Agricultura. In cazul in care invoca forta majora, organizatorul este obligat sa comunice existenta acesteia participantilor la campanie, in termen de cinci zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.